English English

May Lise Hoel maler bilder fra en kvinnes liv. Sterke, store transparente flater der linjene bevisst går over i hverandre. Bildene er fargesterke og utstråler en litt ubekymret sommerlighet. Isolasjon, smerte og sorg er tilstede, men bildene utstråler stolthet og styrke. Det som mangler i bildet kan være like viktig, som det som er der. Det er kvinner som ekshibisjonerer sin kvinnelighet og bruker den som sitt skjold mot verden. Av og til fremstår de i barnlige kropper, som eks. i ballerinaen som har vunnet en stor dansekonkurranse...

May Lise skriver små frittstående tekster i dagligspråk, koblet med overraskende billedbruk. Kontrastene mellom det hverdagslige og det poetiske, det uskyldige og det gruoppvekkende, er opplagt i slekt med bildene. Dette sterke slektskapet, koblet med May Lises bakgrunn som grafisk designer, har gitt henne ambisjoner om å knytte tekstene formmessig til bildene. Denne maleteknikken kommer hun til å utforske videre.

Musikk betyr mye for May Lise, noe som gjenspeiles i billedtitlene. Musikksmaken er variert, men hun har en spesiell kjærlighet til punk, rock og pop som rommer store lengsler. Punkens visuelle utrykk har alltid vært en kilde til fascinasjon.